31 Temmuz 2021

ŞIRNAK HABER

Haktan Yana Halkın Yanında

“SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ’DEN SUÇLAMALARA YÖNELİK BASIN AÇIKLAMASI.!”

“SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ’DEN SUÇLAMALARA YÖNELİK BASIN AÇIKLAMASI.!”

Geride bıraktığımız günlerde Şırnak Bahçeli evler sakini ve Uysal ailesinin önemli isimlerinden Göz altına alınması sonucu gündem olan Ahmet Usal’ın Süleyman Bölünmez ile ilgili kanallarımız, haber portallerimiz ve sosyal medya sayfalarımızda “basın meslek ilkeleri çerçevesinde tarafsız bir şekilde yazılı metne dokunmadan yayınladığımız basın açıklamasına karşılık, Suçlanan taraf olan Süleyman Bölünmez, aynı şekilde bir basın açıklaması metni ile kendisine yöneltilen suçlamaların iftira ve yanlış beyan içerdiğini meselenin aslının Ahmet Usal’ın, Şırnak halkına kendisini itirbarsızlaştırmaya yönelik olduğunu asıl meselenin rant olduğunu buna yönelik ve her türlü hukuki ve yasal haklarını kullanacağını ifade etti.

Bölünmez’in Basına yaptığı açıklamada, Ahmet Usal’ın kendisine yönelik kirletilen Nerdüş deresi, kooperatif, Şırnak Kömür ocakları meselesi, kuyular ve daha bir çok suçlamalara karşılık cevapla beraber karşı suçlamalar ve çarpıcı iddiaların yer aldığı aşağıda yayınladığımız basın metninin çok konuşulacağı kesin.*
*

Bizler, Şrnaktv Ailesi, sirnakhaber.com yönetimi, sosyal medya ve haber portallerimiz ile birlikte, Toplumu Şırnak halkını sağlıklı ve tarafsız bilgilendirme görevimizi, kimselerden korkmadan çekinmeden, basın meslek ilkeleri çerçevesinde yerine getirerek, Uysal ailesinin ve Şırnak’ın bilinen tanınan isimlerinden Ahmet Usal’ın Süleyman Bölünmez ile ilgili çarpıcı söylem ve suçlamalarını içeren basın açıklamasının içeriğine dokunmadan hiçbir sözünü değiştirmeden, olduğu gibi kamuoyu ile paylaştık.

Ve şimdide yine tarafsızlık ilkesini bozmadan Konu ile ilgili kamuoyunu aydınlatma görevini görürken, taraf tutmadan yorum yapma, yargılama yapmadan, suçlanan ve cevap hakkı saklı taraf olan Süleyman Bölünmez’in suclama ve iddialar ile ilgili kamuoyunun cevabını beklediği sorulara karşılık Süleyman Bölünmez’in YAYINLADIĞI BASIN açıklamasını, basın meslek ilkeleri çerçevesinde” içeriğine dokunmadan hiçbir sözünü değiştirmeden, olduğu gibi kamuoyu ile paylaşıyoruz….

**

SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ’İN SUÇLAMALARA YÖNELİK CEVABI

VE BASIN AÇIKLAMASI METNİ.

BASINA KAMUOYUNA…

Değerli Şırnak Tv Yönetimi ;sirnakhaber.com haber portalleri ve yönetimi,

Kanalınızda haber portallerinizde ve sosyal medya sayfalarınızda yayınlanan ve doğrudan beni Şırnak halkı nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışan , hakkında adli makamlara şikayetci olduğum Ahmet Usal’ın gerçeği yansıtmayan iftira ve yanlış beyanlarını içeren ve tarafınızca yayınlanan basın açıklama metnine karşılık cevaplayacağım . Aşağıda ki cevap metnimin eksiksiz olarak Yasal haklarım çerçevesinde ve görevleriniz, tarafsızlığınız ilkesinde yayınlanmasını talep ve rica ederim.

30.04.2017 tarihinde İhale sonucu şu anda Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Standart Teknoloji A.Ş. & Kaan iş Mak.A.Ş. & Acar Madencilik A.Ş.tarafından kurulan ortaklık Türkiye Kömür İşletmesi uhdesinde bulunan Şırnak IR 2505 Asfaltit kömür sahalarının işletmesi 35 yıllığına rödavans karşılığı ihale sonucu şirketimiz kazanmıştır.

Bahse konu sahada 2013 / 2017 yılları arasında kayıtlara göre her ne kadar üretime kapalı görünse de çeşitli yöntemler ( ÖLÜM KUYULARI VE DÜZENSİZ AÇIK OCAK İŞLETMESİ ) ile kişiler ve firma bazında kaçak kömür üretimi yapılmış ve kayıtdışı gelir elde edilmiş bir avuç işsiz ve ihtiyaç sahiplerinin gelir kaynağı gibi görünse de asıl amaç olan terör örgütü himayesinde izin alan kişi ve firmalarca faaliyet yapılmış , terör örgütüne kazanç sağlanmıştır.

Yaşadığımız Vatanın bir parçası olan bu ruhsat sahasının teröre hizmet vermesi bu hizmete yardım ve yataklık yapan kişi ve firmalara peşkeş çekilmesine anlayışımızda yer olmadığını ifade ederek başladığımız ilk günlerde kuyu içinde 1 akabinde Açık işletmede 8 kişinin iş kazası ölümleri ile birlikte Dönem Şırnak Valimiz Sn Mehmet Aktaş’ın idari ve güvenlik Ekibinin devlet anlayışı desteği ile önce ölüm kömür kuyuları ve arkasından kaçak açık kömür işleticilerinin faaliyetleri tarafımızdan durdurulmuştur.

Maden kanununda yeri olmayan suç teşkil eden İzinsiz ve uygun çalışma şartlarına haiz bu yerlerdeki işçilere şirketimiz göz hakkı adında bir bedel ödemeyi Kömür işletmecileri Koop. başkanı , Ticaret Odası başkanı ve bir kaç kanaat önderleri huzurunda 10 adet kuyu çalışanlarına kuyu başına 50 bin TL vermemiz tavsiye edilmiş ancak toplantı esnasında heyetteki kişilerce bunun arttırılması neticesinde 250 bin TL olarak ödemeyi kabul etmemiz sonucu 10 kuyu adedi 40 adete daha sonrada seneler evvel kapanmış hiçbir faaliyeti olmayan kuyular 41 adet eklenerek toplam 81 kuyuya ödeme yapmak mecburiyetinde kalınmıştır.

Yapılan bu haksız uygulamadan dolayı her zaman ifade ettiğim gibi Beni yanıltan arkadaşlara sitemimi ve üzüntülerimi tekrar ederim.

Açık işletme şeklinde kaçak faaliyet gösteren firmalar tesbit edilmiş ve kendilerine mağdur olmamaları ve çalışanlarının işsiz kalmaması için proje bazında şirketimiz uhdesinde çalışan mühendis ve teknik elemanların kontrolleri şartı İle Dekapaj taşeron sözleşmesi yapılmış , hata yapan ve şartları yerine getirmeyenler ile sözleşmeler zaman içinde karşılıklı fesh edilmiş olup halen bir kaç firma bu ocaklarda faaliyet göstermektedir..

Ancak sözleşme gereği çalıştırmak zorunda olduğumuz bu sahanın iki Ocağı yıllarca teröre teslim edilmiştir. Anılmış köyü filonu ile Acar madencilik A.Ş. tarafından yıllar önce çalıştırılıp kaderine terkedilen 55 milyon litre su ile dolmuş Avgamasya 5/6 Nolu avgamasya filonu içinde ki su tahliyesi 13 ay gibi uzun bir süre içinde boşaltılarak tarafımızdan işletilmeye başlanmıştır. Bu tahliye esnasında en dipte kalan çamurlu tortulu su şikayetler üzerine çökertme havuzları yapılmış ve temizlenen su eskiden olduğu gibi derelere verilmiştir. Ancak zaman zaman elamanların ihmali veya elektrik kesilmesi neticesinde kirli akıtılan sular nedeniyle elde olmayan bu sebeplerden dolayı çevre il müdürlüğü ekiplerince ikaz ve neticesinde para cezaları kesilmiş , şirketimiz bu cezaları itirazsız ödemiştir.

*

Bu kadar şehri ekonomik açıdan ilgilendiren bir ürün ve bunu ihale gereği işletecek bir firmaya yönelik kulaktan dolma bilgiler ve bilinçli kişilerce olumlu olumsuz dedikoduların oluşmaması imkansız olduğunun bilinci içinde şirketimiz başta şahsım olmak üzere bu haberlerin dışında durmaya hassasiyet göstermekle birlikte bizim bu sahayı geçmiş zaman içinde işletmeye gelen firmalar gibi iflas veya bölge terörüne teslim olacağımız , bizimde aynı şekilde bırakıp kaçacağımız söylentileri bizi daha fazla dikkatli ve özenli çalışmaya mecbur etmiştir.

Bu anlayış ışığında Bugün Anılmış bölgesindeki Ocaklara ve bir kaç köy sakinlerinin bağ ve bahçelerine yıllarca terör nedeniyle gidemedikleri aşikardır. Bu köy sakinleri Şırnaklı kardeşlerimizin sembolü olan Cudi sağı eteklerinin ziyaret edilmesi ve gezilmesi ile buradaki ocak çalışanlarına daha rahat hizmet amaçlı 10 adet Askeri kule tarafımızdan yaptırılmış ve valiliğimize hibe edilmiştir. Terör örgütü PKK tarafından 11.10.2020 pazar günü hain örgüt elemanlarınca direk öldürmek maksadıyla saldırıya uğradığım herkes tarafından bilinmekle yurtdışı haber kaynaklarınca da olay örgüt tarafından üstlenilmiştir.

Kaçak ölüm kömür kuyularında her an ölüm tehlikesi taşıyan sigortasız ve çalışma saatleri şartları kötü olan üç beş ayda ancak ücretlerini alabilen 100 civarında ki bu Şırnak çocuklarının bir kısmına şirketimiz Maaşları kadar sigorta primi yatırtan ayrıca ferdi kaza sigortası ve işçi güvenlik firması denetimi altında her türlü kıyafet yemek sosyal hakları iyileştirilmiş yeni ve konforlu iş makineleri ve Araçlar da çalışma , iş imkanı 265 kişiye verilmiştir.( SGK işçi Kanunu gereği 6 engelli personel dahil olmak üzere toplam 255 personel Şırnak nüfusuna kayıtlıdır) yalnızca 10 personel görevleri nedeniyle çeşitli illerden gelmiş olup 3 kişi sadece Mardinlidir.

Faal olmadığı ama kaçak çalışılan 5 yıl süre içinde Devlet kasasına 1 TL bile kazanç sağlamayan bu işletme yeri tarafımızdan işletilmeye başlandığı ilk iki yıl hazırlık olmak üzere son 30 aylık sürede 30 milyon TL sadece Rödavans yıllık ruhsat , devlet hakkı adında devletimize gelir sağlanmış ve ödenen bu vergiler devletimiz tarafından Şırnak ilimizin hizmetine harcanan paraların bir parçası olmuştur.

Tabii ki ürettiğimiz kömürün bir satış politikası vardır. Şırnak ekonomisinin başlıca ürünü olan kömürü pazarlarken hiçbir tüccarın işini bozmadık. Serbest piyasa koşullarını Şırnaklı tüccarlara bıraktık , sadece birkaç tüccar kisvesi altında yanlış satış niyetiyle kalori ve tartı işlemlerinde uygunsuzluk tespit neticesinde Şırnak kömürünü sahasına sokmayan Ciner Silopi termik santralı yönetimi direk şirketimiz ciddiyeti içinde kömür anlaşması yapmış ve sözleşme şartlarından birisi öz taşıma araçları şartı nedeniyle 20 araçlık bir filo tarafımızdan kurulmuş ancak bunların şöför kadrosu çok talebe rağmen Doğduğum il Mardinden değil , gene Silopi , Cizre veya Şırnaklı şöförlerden tercih edilmiştir.

Sahamızdan Çıkan günlük çeşitli kömür ve Fon kömürü taşıması Şırnak taşıyıcılar Koop. tarafından yapılmaktadır.

Fon kömürü torbalama işimiz Fiyat açısından pahalı olmasına rağmen yevmiyeli Şırnaklı kardeşlerimize fayda amaçlı elle yaptırılmıştır.

yaptığımız başlıca hizmetleri anlatmaya çalıştığım ve anlatacağım onlarca konu varken ancak birkaç tanesini anlatmaya çalıştım.

Şimdi Ahmet Usal ve onu destekleyen sevenlerine soruyorum

 

Sizin ifadeniz ile tahliye ettiğimiz kirli su için defalarca iki köy muhtarı , Şırnak Eski Belediye Başkanı ve Ziraat Odası başkanı defalarca bizi ziyaret ve telefonla ilgilenirken Ahmet Usal neredeydi?

Tır şöförlerine iş vermiyor derken bu şöförler araç sahipleri ve Koop Başkanı neden şikayet etmediler şimdi Ahmet Usal üstüne vazife olmayan işe kalkıştı?

 

Asıl mesele menfaat : ŞIRNAK SEVDASI DEĞİL ARAZİ VE ÇİFTÇİ ZARARI DEĞİL , AHMET USAL İÇİN HAYVAN ÖLMÜŞ ÖLMEMİŞ SORUN DEĞİL.

*

Mesele Ayı deresi mevkiinde şirketimiz dışında kömür ocağı çalıştırmaya çalışan 5 / 6 ortaklı bir yapının üstü kapalı örgütten izin aldıklarını ancak tarafından kendilerine çalışma izin vermediğimiz taktirde kimsenin buraya giremeyeceğini tehdit içeren ifadeyi fütursuz ve zevzeklik yapan bu kişileri ocaktan çıkartmak mecburiyeti hasıl olmuştur. Direnmeleri , sonucu hukuki yoldan yaptığımız şikayet üzerine makinelerini Jandarma muhalafeti ile çıkarmak zorunda kaldıkları içindir.

Ocağa çalıştırmak üzere gönderdiğimiz Makinelerimize örgüt tarafından yazılmış tehdit notu bırakıp iş makinalarının camlarını kıracak kadar hırslı olan bu şebekenin basın açıklamalarında ellerinde anlaşma olduğu ifade edilmektedir. Tarafımızca yapılmış Böyle bir anlaşma yoktur. Ellerinde anlaşma varsa hukuka baş vurmaları gerekmektedir. Ancak güvendikleri iki hukuk biri örgüt diğeri ağaları AHMET USAL dır.

Soruyorum AHMET USAL BU İŞ İÇİN KAÇ RİCACI GÖNDERDİN OLMAZ DEDİK.?

 

BURADA ÇALIŞAN OPERATÖRLERİN ÖNÜNE GEÇİP “BİR SÜRE BU SORUN ORTADAN KALKINCAYA KADAR İŞE GİTMEYİN.” diyenlere.

 

“ Biz emir kuluyuz ekmek paramız için gitmek zorundayız” diyen:

HEMŞEHRİLERİN , AKRABALARIN , KOMŞULARINI DÖVENLERİ , TANIDIKLARI HALDE “MASKELİYDİ TANIMADIK “ DİYECEK KADAR ASİL OLAN KİŞİLERDEN HİÇ Mİ UTANMADIN? AİLELERİNİN TAVSİYESiYLE İŞE GELMEYEN , ERTESİ GÜN BİR ÇALIŞANIMIN EVİNİ KARISINI ARATTIRACAK KADAR AĞALINA YAKIŞIR HAREKET YAPACAKSIN.

FORMEN BESİM KATAR EVİNE GİRERKEN KALLEŞÇE ARKADAN BİR KAÇ YUMRUK ATIP KAÇACAKLAR.

MECBUR KALDIĞIM İÇİN İL DIŞINDAN GETİRDİĞİM OPERATÖRLERİ OCAĞA GÖTÜREN HEMŞEHRİN KOMŞUN PERSONELİMİ TELEFON İLE OĞLUN ARAYIP “ÇAY İÇMEYE GEL” DEYİP TEHDİT ETTİRECEK KADAR DİLİN UZAYACAK.

SON OLARAK SAHA SORUMLUSU FATİH DEMİRCİ KARDEŞİMİZİ 4 KORKAK PİÇ SOPA İLE DARP EDECEKLER VE SEN ÖVÜNEREK AĞALIK YAPACAKSIN YOK ÖYLE ŞİKAYET EDİNCE ADALET SENİ İFADE İÇİN ALIR DAVA AÇILINCA HESAP VERİRSİN.

ŞİMDİ SOSYAL MEDYA KULLANAN YALAKALARIN UTANMADAN ZALİM SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ YAZABİLİRLER.

 

HAKLI OLARAK “İŞE GELİN YOKSA İSTİFA EDİN” DEDİĞİMİZDE İSTİFA EDEN BU EMEKÇİLERİN MAAŞINI SEN Mİ VERECEKSİN AĞAYIM DİYE GEÇİNEN AHMET USAL

YOKSA ZALİM SÜLEYMEN BÖLÜNMEZ SİZ ASİLSİNİZ ŞİKAYET ETMEDİNİZ BU AŞAĞILIKLARI AĞA BOZUNTULARINI AMA BEN BÜTÜN HAKLARINIZI VERİYORUM

 

ŞİMDİ SÖYLE AHMET AĞA BENİ TELEFONLA ARADIN İKİMİZDE YAŞ İTİBARIYLA FUZULİYİZ SEN “MERT ADAMSIN DEDİLER BANA BUGÜNE KADAR SANA VE ÇOCUKLARINA BİR ŞEY YAPMASINLAR DİYE KORUDUM SİLAHINI AL TEKE TEKE KARŞILAŞALIM” DEDİN TELEFON KAYDIN VAR BUNUN HUKUK ÖNÜNDE HESABINI VERİRKEN YALAKALARIN ANJİYO OLMUŞ BABAMIZ AMCAMIZ MI DİYECEKLER BANA MI ZALİM MARDİNLİ DİYECEKLER

YOKSA SANA “YAŞINA AĞALIĞINA YAKIŞMAZ YAPTIKLARIN GİT ŞIRNAK HALKINDAN VE ADAMDAN ÖZÜR DİLE” Mİ DİYECEKLER MERAK EDİYORUM.

 

Tüm sevenlerime sevgilerimle

 

Süleyman BÖLÜNMEZ

STANDART TEKNOLOJİ A.Ş. / KAAN İŞ MAKİNALARI A.Ş. / ACAR İNŞAAT A.Ş. KÖMÜR İŞL.ADİ ORTAKLIĞI

Yönetim Kurulu Başkanı

(0312) 287 47 00

(0533) 740 40 50

Bu Habere Yorum Yazın

Copyright © 2005 Şırnak Haber, Her hakkı saklıdır. | Tasarım : Faruk GÜNEŞ