Şırnak Haber

   

Anasayfa   I   İletişim   I   Şikayet Dilek   I   Açılış sayfası yap   I    Sık kullanılanlara ekle  

   

 TOKİLERİN KURA ÇEKİM TARİHİ BELİRLENMELI ARTIK     MUSİAD'TAN AÇIKLAMA...    MAÇ TARİHİ BELLİ OLDU.    MUSİAD'TAN AÇIKLAMA...    MAÇ TARİHİ BELLİ OLDU.    “TEFECİLER VE TEFE TÜFE ÜZERİNE…!”EDİ BESE…!    FİNAL FARKI...  

 
   
 
        Güneydoğu
        Türkiye
        Dünya
        Politika
        Ekonomi
        Eğitim
        Spor
        Sağlık
        Bilim Teknoloji

 

 

        Çok Okunalar

  TOKİLERİN KURA ÇEKİM TARİHİ BELİRLENMELI ARTIK

  MAÇ TARİHİ BELLİ OLDU.

  MUSİAD'TAN AÇIKLAMA...

  MUSİAD'TAN AÇIKLAMA...

  MAÇ TARİHİ BELLİ OLDU.

 

 

Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Stratejik Eylem Planı Açıklandı

 

12.9.2008 11:06:23

Sanayi Ve Ticaret Bakanı Çağlayan: "Derhal Devreye Sokulacak Stratejik Eylem Planında 2 Ana Eylem, 7 Tedbir Başlığı Altında 28 Eylem Yer Almaktadır. 3d (Değişim, Dönüşüm Ve Destek) Olarak Adlandırılan Sektör Stratejisi, Kamu Ve Özel Kesimin Geniş Katılımı Ve Mutabakatıyla Hazırlandı. Strateji Belgesi Çerçevesinde; Sektörün İçinde Bulunduğu Ve Gelecekte Yaşayacağı Rekabet Baskısı Göz Önüne Alınarak Yapılan Analizler Neticesinde 'Sektörde Rekabet Gücünü Artırmak Ve Dönüşümü Yönetmek' Küresel Hedef Olarak Belirlenmiştir. Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Ve Asgari 30 Kişilik İstihdam Sağlayan İşletmeler, Bilahare Belirlenecek İllere Taşınmaları Halinde, Yeni Teşvik Sisteminde Yer Alacak Desteklerden De Yararlandırılacaktır. Taşınacak Firmalara Yönelik Bu İmkan 1 Ocak 2009-31 Aralık 2014 Dönemini Kapsayacaktır. Dolayısıyla Erken Taşınan Firmaların Desteklerden Yararlanma Süreleri De Daha Uzun Olacaktır"

 

 

         İHA-Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, 'derhal' devreye sokulacak Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Stratejik Eylem Planı'nda 2 ana eylem, 7 tedbir başlığı altında 28 eylem yer aldığını söyledi. 3D (Değişim, Dönüşüm ve Destek) olarak adlandırılan Sektör Stratejisi'nin kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla hazırlandığını belirten Çağlayan, sektörde faaliyet gösteren ve asgari 30 kişilik istihdam sağlayan işletmelerin gelişmekte olan illere taşınmaları halinde yeni teşvik sisteminde yer alacak desteklerden yararlanacağını açıkladı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Stratejik Eylem Planı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ile sektörle ilgili sivil toplum örgütü başkanları katıldı. Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Stratejik Eylem Planı, Sanayi Bakanı Çağlayan tarafından açıklandı. 'Türk malı' imajını dünyaya kabul ettiren, kalitesiyle, tasarımlarıyla, dünya çapında etkin markalar yaratan, tekstil, hazır giyim-konfeksiyon ve deri sektörünün en hassas oldukları ve öncelikli sektörlerden biri olduğunu belirten Çağlayan, bu gerçekten hareketle tekstil, hazır giyim-konfeksiyon ve deri sektörünün durumunun 27 Mart 2008 tarihinde Ekonomik Sorunları Değerlendirme Kurulu (ESDK) toplantısında ele alındığını hatırlattı. ESDK toplantısının ardından bakanlık olarak sektörün yaşadığı sorunların çözümüne yönelik dönüşümün ana eksenlerinin belirlendiğini ve kısaca 3D (Değişim, Dönüşüm ve Destek) olarak adlandırılan Sektör Stratejisi'nin, kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla hazırlandığını vurgulayan Çağlayan, şunları kaydetti:
"Ortaya çıkan çalışma, hükümet ve özel sektörün ortak çalışmasıyla ve mutabakatıyla oluşmuştur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ülkemizde ilk kez bir sektörle ilgili bir stratejik eylem planı hazırlanmasıdır. Değişim ve dönüşüm süreci; sektörü, yüksek kalitede moda, tasarım, marka ve bilgi bazlı ürünlerin üretildiği ve satıldığı bir yapıya dönüştürmeyi içermektedir. Strateji Belgesi çerçevesinde sektörün içinde bulunduğu ve gelecekte yaşayacağı rekabet baskısı göz önüne alınarak yapılan analizler neticesinde, 'Sektörde rekabet gücünü artırmak ve dönüşümü yönetmek' küresel hedef olarak belirlenmiştir. Stratejinin hayata geçirilmesini teminen, tedbirler bir eylem planına bağlanmıştır. Bu tedbirler Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği normlarına uygun biçimde şekillendirilmiştir. Eylem planındaki faaliyetlerin ve stratejinin yürütülmesinin takibi ve koordinasyonu bakanlığımın sorumluluğundadır. Dönüşümün yönetiminde başarının sağlanması; sürecin izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde ilave tedbirlerin alınması ile mümkün olacaktır. Bu amaçla bakanlığım bünyesinde sürecin izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması amacıyla Yürütme, İzleme Grubu oluşturulmuştur."

 

EYLEM PLANINDA 28 EYLEM YER ALIYOR

Sanayi ve Ticaret Bakanı Çağlayan, 'derhal' devreye sokulacak Stratejik Eylem Planı'nda 2 ana eylem, 7 tedbir başlığı altında 28 eylem yer aldığını söyledi. Bu çerçevede 2 ana eylemden biri olan 'İş Ortamının Geliştirilmesi' ana eyleminin altında hukuki ve idari düzenlemeler, altyapının geliştirilmesi, finansal araçların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi, üretim altyapısının geliştirilmesi başlıklı 5 tedbir ve toplam 25 eylem gerçekleştirileceğini belirten Çağlayan, daha sonra 5 tedbir başlığı altında gerçekleştirilecek unsurları sıraladı.

'İşletme Kapasitelerini Destekleşerek İşletmelerin Rekabet Edebilirliğinin Artırılması' ana eyleminin altında ise, işletme kapasitelerinin desteklenmesi ve maliyetlerin azaltılması başlıklı 2 tedbir ile 3 eylem yer aldığını işaret eden Çağlayan, "Bu çerçevede sektörde rekabet gücünün geliştirilmesi için işletmelere DTÖ ve AB yükümlülükleri çerçevesinde bilgi, danışmanlık ve doğrudan destek sağlanacak; DTÖ-AB yükümlülükleri ve stratejide belirtilen prensipler çerçevesinde sektöre yatırım destekleri verilecek, mevcut işletmelerin gelişmiş yörelerden kalkınmada öncelikli yörelere, özellikle de Doğu ve Güneydoğu illerine taşınmalarına DTÖ-AB yükümlülükleri çerçevesinde çeşitli destekler verilecektir" diye konuştu.

 

İŞLETMELERİN GELİŞMEKTE OLAN İLLERE TAŞINMASI

Bakan Çağlayan, Strateji Belgesi Eylem Planı'nda, 'mevcut işletmelerin gelişmiş yörelerden kalkınmada öncelikli yörelere, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerine taşınmalarına yönelik çeşitli destekler verilmesi' başlıklı eylemin uygulanmasına ilişkin olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar ve Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda şu hususlarda bir anlayış birliği oluştuğunu açıkladı:
"2872 sayılı Çevre Kanunu ile getirilen arıtma tesislerine yönelik enerji desteğinin 1 Ocak 2009'dan itibaren uygulanmasına başlayacak şekilde gerekli çalışmalar süratle tamamlanacaktır. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamındaki yönetmelik hızla tamamlanarak, bu çerçevede sağlanacak desteklere işlerlik kazandırılacaktır. Tekstil, hazır giyim, deri ve deri ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren ve asgari 30 kişilik istihdam sağlayan işletmeler, bilahare belirlenecek illere taşınmaları halinde, yeni teşvik sisteminde yer alacak desteklerden de yararlandırılacaktır. Yeni teşvik sisteminde taşınılacak illerde yeni yatırımlar için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, SSK işveren primi indirimi, kurumlar/gelir vergisi indirimi, yatırım yeri tahsisi gibi teşvikler öngörülmektedir. Bu illere taşınacak yukarıda yer alan sektörlerdeki firmaların da taşınmanın mahiyetine bağlı olarak bu teşviklerden yararlandırılması öngörülmektedir. Bu desteklerden fiilen taşınan firmalar yararlanacaktır. Taşınacak firmalara yönelik bu imkan 1 Ocak 2009-31 Aralık 2014 dönemini kapsayacaktır. Dolayısıyla erken taşınan firmaların desteklerden yararlanma süreleri de daha uzun olacaktır. Taşınma işleminin hızla yapılmasını teminen, 2009 yılı sonuna kadar taşınacak olan firmalara ayrıca taşınma desteği verilecektir. Taşınılacak illerde mevcut tesislerden 5084 sayılı kanundan yararlanmaya devam edenler, söz konusu kanunda kendilerine sağlanmış imkanları belirlenmiş sürelerin sonuna kadar kullanabilecektir. 5084 sayılı kanun kapsamında süresi dolmuş olan mevcut tesislere sadece sosyal güvenlik primi indirimi desteği sağlanacaktır. Türkiye genelinde tekstil sektöründe yeni yatırımlara yönelik teşvikler, aşırı kapasite artışına yol açmayacak bir anlayışla ve modernizasyon, yenileme, Ar-Ge, tasarım, teknik tekstil ile akıllı tekstil gibi alanlarla sınırlı tutulacaktır."

Bakan Çağlayan, sektörle mutabakat halinde hazırlanan Strateji Eylem Planı'nın her eyleme ilişkin zamanlama, sorumlu-koordinatör kuruluş ve özel sektör temsilcileri dahil olmak üzere tüm ilgili kuruluşların da belirlendiğini bildirdi. Eylem planının www.sanayi.gov.tr internet adresine de konulduğunu ve oradan da izlenebileceğini vurgulayan Çağlayan, "Tedbirlerin izlenmesi ve gerektiğinde yeni tedbirlerin alınması amacıyla kamu ve özel sektörün tüm taraflarını kapsayan dinamik bir mekanizma
oluşturulmuştur" dedi.

 

        Yorumlanan Haberler

 

        Şırnak'ta Hava Durumu

ŞIRNAK'TA HAVA DURUMU  ŞIRNAK'TA HAVA DURUMU  ŞIRNAK'TA HAVA DURUMU

 

        Yararlı Linkler

T.C.Kimlik Numarası

Emekli Sandığı İşlemleri

Vergi Kimlik No.

SSK İşlemleri

BAĞKUR İşlemleri

Resmi Gazete

 

        Site İçi Arama

 

        Ziyaretçi Sayımız

2338870

 

 
 
 
 

 

Gelişen Şırnak Haber

Adres: Atatürk Mah. Bayındırlık Eski Binası Tel-Faks :+90 486 216 58 88 Merkez / ŞIRNAK - Türkiye
© Copyright Şırnak Haber 2004 Tasarım:Faruk GÜNEŞ

Şırnak Haber